INWELD CONSULTING, s.r.o.
Študentská 30
917 01 TRNAVA
Tel.: +421333906943
Mobil: +421905287226

Email: inweld.office@inweld.eu
INWELD CONSULTING, s.r.o.
Komplexné služby vo zváraní, materiálovom inžinierstve a diagnostike

Popis činnosti spoločnosti

  • zváranie / welding
  • materiálové inžinierstvo / materials engineering
  • nedeštruktívne skúšanie / nondestructive testing
  • školenie a kvalifikácia / education and qualification

 

Spoločnosť INWELD CONSULTING, s.r.o.

  • schválené školiace stredisko COO NSD Bratislava na školenie personálu v nedeštruktívnom skúšaní podľa STN EN ISO 9172 a STN EN 14127 v sektore „železničná doprava“
  • schválené školiace stredisko COO CZO Trnava na školenie personálu v nedeštruktívnom skúšaní podľa STN EN ISO 9172, STN EN 14127 a STN EN 13100
  • autorizované vzdelávacie stredisko AVS-249/O-013-03-SK na prípravu zváračov kovov a plastov, spájkovačov
  • predaj, servis a poradenstvo - zváracia technika MERKLE Schweißanlagen-Technik GmbH a prídavné materiály na zváranie oblúkovými procesmi